SMURF – Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów w dyslalii obwodowej

Start szkolenia

 • Czas trwania: 2 dni

Dla kogo jest to szkolenie?

 • logopedów, neurologopedów

Certyfikacja szkolenia

Każdy kursant otrzymuje

 • aktualną wiedzę od specjalistów w branży
 • certyfikat
 • materiały szkoleniowe
ZBACZ DOSTĘPNE TERMINY

Program szkolenia

 1. Dwa ujęcia dyslalii w polskiej logopedii: tradycyjne i nowe.
 2. Niedostatki tradycyjnego trójfazowego modelu terapii dyslalii.
 3. SMURF a terapia tradycyjna. Efekt domina i samoregulacja.
 4. Od krzyku do głoski w wyrazie niosącym znaczenie.
 5. Biomechaniczna baza artykulacji. Prototypy biomechaniczne czynności prymarnych.
 6. Prototypy biomechaniczne czynności prymarnych a system fonemowo-fonetyczny języka polskiego.
 7. Diagnoza zaburzeń realizacji fonemów.
 • Podział na substytucje i deformacje – pozór prostoty czy ograniczenie?
 • Analityczno-fonetyczna metoda badania realizacji fonemów.
 • Ćwiczenia praktyczne: badanie artykulacji z wykorzystaniem metody słuchowo-wzrokowo-czuciowo-eksperymentalnej.

8. Główne przyczyny nienormatywnej realizacji fonemów i patomechanizm najczęstszych zaburzeń realizacji fonemów.

 • Ćwiczenia praktyczne: ocena wędzidełka języka, zgryzu, podniebienia, migdałków podniebiennych, stawu skroniowo-żuchwowego, połykania, żucia, oddychania, parafunkcji zwarciowych i niezwarciowych.

9. Usprawnianie realizacji fonemów jako procedura postępowania logopedycznego.

 • Procedura a metoda i strategia.
 • Podstawy terapii zaburzeń realizacji fonemów w ujęciu strategicznym.
 • Wywoływanie głosek – termin metaforyczny czy dosłowny?
 • Analityczne i syntetyczne podejście do wywoływania głosek.

10. Kroki, metody i strategie usprawniania realizacji fonemów.

 • Konstruowanie przedpola artykulacji, w tym m.in. w tym m.in. nauka oddychania i połykania w przypadku dzieci od 4 roku życia.
 • Wybór sekwencji terapii głosek: rozwojowej lub terapeutycznej, w tym m.in. w przypadku seplenienia międzyzębowego, bocznego, dorsalnego, nosowania, mowy bezdźwięcznej, itd.
 • Przygotowanie do usprawniania realizacji fonemu z wykorzystaniem strategii warunków progowych. Rewizja ćwiczeń warg, języka, ruchomości żuchwy.
 • Wywoływanie głoski, w tym wybór ramy i metody wywoływania głoski w zależności od objawu i przyczyny zaburzeń.
 • Aktywizacja głoski w większej strukturze.
 • Polaryzacja głoski.
 • Wprowadzanie głoski do mowy potocznej.
 • Ćwiczenia praktyczne: ćwiczenia narządów mowy, nauka oddychania, w tym pozycji spoczynkowej języka i połykania, wywoływanie głosek.

Metody: wykład problemowy, ćwiczenia praktyczne, film.

 

Prof. dr hab. Danuta Pluta-Wojciechowska

Danuta Pluta-Wojciechowskajest pracownikiem Zakładu Socjolingwistyki i Społecznych Praktyk Komunikowania Uniwersytetu Śląskiego, a także czynnym logopedą. Prawie 30 lat pracowała jako logopeda w Zakładzie Ortodoncji Katedry Stomatologii Wieku Rozwojowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Prowadzi badania dotyczące mowy osób z wadą twarzoczaszki (w tym w ujęciu kognitywnym), z zaburzeniami anatomicznymi narządu żucia, a także z dysfunkcjami czynności prymarnych. Zajmuje się patofonetyką, metodyką diagnozy i terapii dyslalii, jak również mową osób bilingwalnych.

Doktorat obroniła w 2003 roku na podstawie rozprawy „Realizacja polskich fonemów spółgłoskowych ze względu na miejsce artykulacji u dzieci i młodzieży z rozszczepem podniebienia pierwotnego i/lub wtórnego z perspektywy teorii prototypów”, a habilitację na podstawie książki „Mowa dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia” w 2012 roku.
Jest autorką licznych publikacji – artykułów i książek. Wyniki badań prezentowała na wielu konferencjach naukowych organizowanych przez środowisko logopedów, językoznawców i lekarzy – w kraju i za granicą. Prowadzi wykłady na studiach licencjackich, magisterskich, podyplomowych i specjalizacyjnych w zakresie neurologopedii w Polsce.   Brała udział w pracach Komisji Rozwoju i Zaburzeń Mowy Polskiej Akademii Nauk, a także w pracach grupy ekspertów, którzy opracowali obowiązujący program specjalizacji w neurologopedii. Obecnie jest członkinią zespołu ekspertów (przy CMKP) zajmującego się sprawami specjalizacji w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia – neurologopedii. Przez kilka kadencji była aktywną członkinią Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, a także w jednej – zastępcą przewodniczącego PTL. Jest członkinią komitetów naukowych i rad recenzenckich kilku czasopism naukowych, a także redaktorem naczelnym „Forum logopedycznego”.

 

Dostępne terminy

Miejsce Warszawa
Tryb Stacjonarny
Termin 5 października, 2024
Czas trwania 2 dni
Cena 1100,00 
Ważne: Użytkowanie strony oznacza zgodę na używanie plików Cookies i innych technologii. Więcej w polityce prywatności