SMURF – Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów w dyslalii obwodowej

Start szkolenia

  • Czas trwania: 2 dni

Dla kogo jest to szkolenie?

  • logopedów, neurologopedów

Certyfikacja szkolenia

Każdy kursant otrzymuje

  • aktualną wiedzę od specjalistów w branży
  • certyfikat
  • materiały szkoleniowe
ZBACZ DOSTĘPNE TERMINY

Program szkolenia

1. Dwa ujęcia dyslalii w polskiej logopedii: tradycyjne i nowe.
2. Niedostatki tradycyjnego trójfazowego modelu terapii dyslalii.
1. SMURF a terapia tradycyjna. Efekt domina i samoregulacja.
2. Od krzyku do głoski w wyrazie niosącym znaczenie.
3. Biomechaniczna baza artykulacji. Prototypy biomechaniczne czynności prymarnych.
4. Prototypy biomechaniczne czynności prymarnych a system fonemowo-fonetyczny
języka polskiego.
5. Diagnoza zaburzeń realizacji fonemów.
– Podział na substytucje i deformacje – pozór prostoty czy ograniczenie?
– Analityczno-fonetyczna metoda badania realizacji fonemów.
Ćwiczenia praktyczne: badanie artykulacji z wykorzystaniem metody słuchowowzrokowo-czuciowo-eksperymentalnej.
6. Główne przyczyny nienormatywnej realizacji fonemów i patomechanizm
najczęstszych zaburzeń realizacji fonemów.
Ćwiczenia praktyczne: ocena wędzidełka języka, zgryzu, podniebienia,
migdałków podniebiennych, stawu skroniowo-żuchwowego, połykania, żucia,
oddychania, parafunkcji zwarciowych i niezwarciowych.
7. Usprawnianie realizacji fonemów jako procedura postępowania logopedycznego.
– Procedura a metoda i strategia.
– Podstawy terapii zaburzeń realizacji fonemów w ujęciu strategicznym.
– Wywoływanie głosek – termin metaforyczny czy dosłowny?
– Analityczne i syntetyczne podejście do wywoływania głosek.
8. Kroki, metody i strategie usprawniania realizacji fonemów.
– Konstruowanie przedpola artykulacji, w tym m.in. w tym m.in. nauka
oddychania i połykania w przypadku dzieci od 4 roku życia.
– Wybór sekwencji terapii głosek: rozwojowej lub terapeutycznej, w tym m.in.
w przypadku seplenienia międzyzębowego, bocznego, dorsalnego, nosowania,
mowy bezdźwięcznej, itd.
– Przygotowanie do usprawniania realizacji fonemu z wykorzystaniem strategii
warunków progowych. Rewizja ćwiczeń warg, języka, ruchomości żuchwy.
– Wywoływanie głoski, w tym wybór ramy i metody wywoływania głoski w
zależności od objawu i przyczyny zaburzeń.
– Aktywizacja głoski w większej strukturze.
– Polaryzacja głoski.
– Wprowadzanie głoski do mowy potocznej.

Ćwiczenia praktyczne: ćwiczenia narządów mowy, nauka oddychania, w tym pozycji spoczynkowej języka i połykania, wywoływanie głosek.

Prof. dr hab. Danuta Pluta-Wojciechowska

jest pracownikiem Zakładu Socjolingwistyki i Społecznych Praktyk Komunikowania Uniwersytetu Śląskiego, a także czynnym logopedą. Prawie 30 lat pracowała jako logopeda w Zakładzie Ortodoncji Katedry Stomatologii Wieku Rozwojowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Prowadzi badania dotyczące mowy osób z wadą twarzoczaszki (w tym w ujęciu kognitywnym), z zaburzeniami anatomicznymi narządu żucia, a także z dysfunkcjami czynności prymarnych. Zajmuje się patofonetyką, metodyką diagnozy i terapii dyslalii, jak również mową osób bilingwalnych. Doktorat obroniła w 2003 roku na podstawie rozprawy „Realizacja polskich fonemów spółgłoskowych ze względu na miejsce artykulacji u dzieci i młodzieży z rozszczepem podniebienia pierwotnego i/lub wtórnego z perspektywy teorii prototypów”, a habilitację na podstawie książki „Mowa dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia” w 2012 roku.
Jest autorką licznych publikacji – artykułów i książek. Wyniki badań prezentowała na wielu konferencjach naukowych organizowanych przez środowisko logopedów, językoznawców i lekarzy – w kraju i za granicą. Prowadzi wykłady na studiach licencjackich, magisterskich, podyplomowych i specjalizacyjnych w zakresie neurologopedii w Polsce.   Brała udział w pracach Komisji Rozwoju i Zaburzeń Mowy Polskiej Akademii Nauk, a także w pracach grupy ekspertów, którzy opracowali obowiązujący program specjalizacji w neurologopedii. Obecnie jest członkinią zespołu ekspertów (przy CMKP) zajmującego się sprawami specjalizacji w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia – neurologopedii. Przez kilka kadencji była aktywną członkinią Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, a także w jednej – zastępcą przewodniczącego PTL. Jest członkinią komitetów naukowych i rad recenzenckich kilku czasopism naukowych, a także redaktorem naczelnym „Forum logopedycznego”.

 

Dostępne terminy

Miejsce Szczecin
Tryb Stacjonarny
Termin 27 maja, 2023
Czas trwania 2 dni
Cena 900,00 
Ważne: Użytkowanie strony oznacza zgodę na używanie plików Cookies i innych technologii. Więcej w polityce prywatności