Webinary

Karty Oceny Logopedycznej Dziecka - KOLD – test do diagnozy dzieci w wieku od 1 miesiąca do ukończenia 9 roku życia. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju mowy dziecka.

  • Termin: 23.10.2021 
  • Czas trwania: 09:00 - 17:45
  • Miejsce: wirtualna sala szkoleniowa
  • Dla kogo: logopedów, neurologopedów
  • Instruktor szkolenia: dr Joanna Gruba - doktor nauk humanistycznych, absolwentka pedagogiki na Wydziale Pedagogiki i Psychologii na Uniwersytecie Śląskim, logopedii i terapii pedagogicznej na Uniwersytecie Opolskim oraz informatyki szkolnej na Uniwersytecie Śląskim Jest autorką i współautorką narzędzi diagnostycznych oraz licznych książek naukowych i dydaktyczno-naukowych.

 

Informacje o szkoleniu:

Karty Oceny Logopedycznej Dziecka - KOLD są testem służącym do oceny najważniejszych obszarów mowy dziecka w wieku od 1 miesiąca życia do ukończenia 9 roku życia. Obecnie w Polsce dostępnych jest wiele logopedycznych narzędzi diagnostycznych, jednak najczęściej są to narzędzia niewystandaryzowane, czyli kwestionariusze badania. Ponadto dostępne narzędzia obejmują zazwyczaj jeden przedział wiekowy, najczęściej jest to okres przedszkolny, rzadziej wczesnoszkolny. Wiele narzędzi diagnostycznych skupia się głownie na diagnozie artykulacji pomijając inne istotne obszary mowy.

KOLD jest pierwszym polskim testem logopedycznym służącym do diagnozy dzieci w wieku od 1 miesiąca życia do ukończenia 9 roku życia. Badanie KOLD-em obejmuje 12 grup wiekowych w następujących obszarach: rozumienie mowy, nadawanie mowy, reakcje słuchowe, narządy mowy, artykulację i sprawność narządów artykulacyjnych (od 2 roku życia) oraz umiejętności pragmatyczno-społeczne (od 3 roku życia). Konstrukcja testu umożliwia szybką i sprawną ocenę umiejętności dzieci w poszczególnych grupach wiekowych, a ustalenie norm rozwojowych pozwala na zorientowanie się, czy badane dziecko rozwija się w poszczególnych obszarach badania logopedycznego prawidłowo, czy wykazuje nieprawidłowości.

Program szkolenia:

1. KOLD na tle innych narzędzi diagnostycznych
2. Dlaczego opracowano KOLD-a?
3. Trzy filary KOLD-a
4. Własności psychometryczne KOLD-a
5. Charakterystyka testu
   5.1. Instrukacje szczegółowe + karty KOLD-A
   5.2. Kategorie umiejętności
   5.3. Karty KOLD-W, KOLD-P
   5.4. Pomoce diagnostyczne
7. Procedura badania
8. Analiza instrukcji
9. Praktyczne zastosowanie testu KOLD dla dzieci w wieku niemowlęcym i poniemowlęcym
   9.1. Próba o charakterze ilościowym
   9.2. Samodzielna ocena dziecka
10. Praktyczne zastosowanie testu KOLD dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
   10.1. Próby o charakterze ilościowym
   10.2 Liczenie wypowiedzi dzieci
   10.3. Próby C1 i E1
   10.4. Międzynarodowy alfabet fonetyczny IPA
   10.5. Samodzielna ocena dziecka
11. Wnioski diagnostyczne i dodatkowe badania
12. Zastosowanie narzędzia dla dzieci z diagnozą
13. Przykładowa opinia logopedyczna
14. Program komputerowy KomKOD
15. Rozdanie certyfikatów

Cena: 350 zł

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

Formularz zgłoszeniowy

- Wybrana nazwa szkolenia -

Wprowadź poprawnie Imię i Nazwisko

Zawód

Wpisz poprawny adres e-mail

Wpisz poprawnie numer telef

Adres zamieszkania

Miasto i kod pocztowy

Dane do faktury (opcjonalnie)

Dodatkowe informacje