Archiwum

FTM - Fizjologiczna terapia miofunkcjonalna (terapia zaburzeń ustnej fazy połykania i oddychania u dzieci od 4 roku życia z dyslalią obwodową)

  • Termin
  • Czas trwania: 1 dzień, 8h dydaktycznych
  • Miejsce: Szczecin
  • Dla kogo: logopedów, neurologopedów
  • Instruktor: prof. UŚ dr hab. Danuta Pluta-Wojciechowska - doktor habilitowany (językoznawstwo stosowane, specjalność logopedia), profesor Uniwersytetu Śląskiego w Instytucie Języka Polskiego, profesor Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Dialektologii i Logopedii. Jej główne zainteresowania naukowe i praktyczne dotyczą zaburzeń mowy u osób z dyslalią obwodową, np. z rozszczepem wargi i podniebienia, ankyloglosją, wadą zgryzu, z zaburzeniami czynności prymarnych, takich jak np. oddychanie i przyjmowanie pokarmów.  Zajmuje się również patofonetyką związaną w szczególności z zaburzeniami realizacji fonemów warunkowanych konstytucjonalnie i funkcjonalnie, a także teorią i metodyką terapii dyslalii. Badała także mowę osób z rozszczepem wargi i podniebienia z perspektywy lingwistyki kognitywnej. Opracowała własną metodę terapii zaburzeń wymowy nazywaną Strategiczną metodą usprawniania realizacji fonemów SMURF. Wydała 6 monografii i kilkadziesiąt artykułów. Przez kilkanaście lat była redaktorem naczelnym rocznika Forum logopedyczne, a także aktywnym działaczem Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Od 32 lat jest praktykującym logopedą.

Informacja o szkoleniu: 

1. Rozwój czynności prymarnych w ontogenezie.
2. Transformacja połykania. O problemach nierozstrzygniętych.
3. Prototypy biomechaniczne a artykulacja.
4. Diagnoza oddychania i połykania w aspekcie pracy języka w fazie ustnej z perspektywy logopedyczno-ortodontycznej oraz laryngologicznej. Analiza objawów i ich przyczyn.
Ćwiczenia praktyczne.
5. Programowanie logopedycznej terapii w przypadku zaburzeń połykania i oddychania na tle innych czynności zespołu orofacjalnego, w tym artykulacji.
6. Rewizja logopedycznych ćwiczeń tzw. pionizacji języka. Proste i złożone ćwiczenia warg i języka.
7. Etapy ćwiczeń, rodzaje ćwiczeń, nauka oddychania i połykania.
Ćwiczenia praktyczne.
8. Ćwiczenia oddychania i połykania a nauka artykulacji w kontekście ćwiczeń pozycji Inter-Speech.
9. Metody: wykład, film, ćwiczenia praktyczne.
Uwaga. Uczestnicy powinni przynieść ze sobą lusterka.

Cena: 480 zł