Zaburzenia rozwoju mowy o podłożu neurologicznym – problemy diagnozy różnicowej

 

Dla kogo jest to szkolenie?

 •  logopedzi, psychologowie, pedagodzy, nauczyciele

Certyfikacja szkolenia

Każdy kursant otrzymuje

 • aktualną wiedzy od specjalistów w branży
 • certyfikat PDF.
 • Dostęp do szkolenia na żywo (szkolenie nie będzie nagrywane).
ZBACZ DOSTĘPNE TERMINY

Program szkolenia

 1. Neurobiologiczne przyczyny zaburzeń rozwoju mowy.
 2. Diagnoza kliniczna a rozpoznanie logopedyczne.
 3. Diagnozowanie zaburzeń rozwojowych.
 4. Problemy w różnicowaniu zaburzeń rozwoju mowy.
 5. Obraz specyficznych i niespecyficznych zaburzeń rozwoju mowy.
 6. Zaburzenia rozwoju mowy uwarunkowane środowiskowo.
 7. Specyficzne zaburzenia rozwoju mowy a trudności w czytaniu i pisaniu.
 8. Sprzężone zaburzenia rozwojowe.

Prof. UMCS dr hab. Jolanta Panasiuk

Jolanta Panasiuk jest zatrudniona w Katedrze Logopedii i Językoznawstwa, gdzie prowadzi badania naukowe z zakresu teorii komunikacji,
tekstologii i neurologopedii. Specjalizuje się w diagnozie i terapii zaburzeń mowy u
dzieci, młodzieży i dorosłych ze schorzeniami neuropsychiatrycznymi. Opublikowała
ponad 300 prac naukowych, w tym standardy postępowania logopedycznego w
przypadkach zespołu zamknięcia, afazji pragnozji, alalii i niedokształcenia mowy o typie
afazji, zaburzeń mowy w przebiegu schorzeń dezintegracyjnych i neurodegeneracyjnych
oraz zespołu Aspergera. Jest redaktorem naczelnym czasopisma „Logopedia” oraz
członkiem kilku Komitetów Redakcyjnych i Rad Recenzenckich w czasopismach
naukowych. Przez trzy kadencje pełniła funkcję sekretarza, od dwu kadencji jest
przewodniczącą Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, kieruje też pracą Zespołu
Zaburzeń i Rozwoju Mowy Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii
Nauk. Za pracę na rzecz środowiska logopedycznego przez Prezydenta RP została
odznaczona Brązowym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, za osiągnięcia dydaktyczne
otrzymała z rąk Minister Edukacji Narodowej Medal Komisji Edukacji Narodowej, a za
książkę „Afazja a interakcja. TEKST – metaTEKST – konTEKST" (Lublin
2012, Wydawnictwo UMCS), uznaną za wybitne osiągnięcie naukowe otrzymała nagrodę
Prezesa Rady Ministrów RP.

Dostępne terminy

Ważne: Użytkowanie strony oznacza zgodę na używanie plików Cookies i innych technologii. Więcej w polityce prywatności