Terapia logopedyczna w chorobach nerwowo-mięśniowych

O szkoleniu:

Chorobom nerwowo – mieśniowym (np. SMA – rdzeniowy zanik mięśni, zespół Guillaina-Barrégo i inne neuropatie)  – mogą towarzyszyć trudności motoryczne. Najczęściej wynikają one z:

  • osłabienia siły mieśniowej,
  • męczliwości,
  • sztywności mięśni.

Taka sytuacja utrudnia pacjentom wykonywanie ruchów w pełnym zakresie lub w prawidłowy sposób. Neurologopeda, jako specjalista zajmujący się m.in. ruchowym aspektem mowy, jedzenia, połykania i oddychania, powinien mieć wiedzę dotyczącą możliwych zaburzeń tych funkcji, jako konsekwencji choroby nerwowo-mięśniowej. Szkolenie jest przeznaczone dla terapeutów, którzy mają już doświadczenia w pracy z dziećmi z takimi schorzeniami, jak i dla tych, którzy dopiero zamierzają rozpocząć pracę w tym obszarze.

Certyfikacja szkolenia

Każdy kursant otrzymuje

  • aktualną wiedzę od specjalistów w branży
  • certyfikat w formie PDF
  • 7 – dniowy dostęp do nagrania szkolenia

Start szkolenia

  • Data: 13.11.2023
  • Czas trwania: 19:00 – 20:30
  • Miejsce: Wirtualna sala szkoleniowa (platforma Clickmeeting)

Dla kogo jest to szkolenie?

Terapeutów zajmujących się powyższą tematyką, logopedów, neurologopedów, fizjoterapeutów, lekarzy, studentów powyższych kierunków.

ZBACZ DOSTĘPNE TERMINY

dr Ewa Winnicka

Neurologopeda (2001), oligofrenopedagog (1993), terapeuta wczesnej interwencji (2006).
Posiada m.in. certyfikaty: Augmentation of Flow Exhalation (2006), NDT-Bobath (2008), NBAS by T.Brazelton (2008), Trust Course on Prechtl’s Assessment of General Movements (2009), VitalStim Plus: Expert Training Course (2016).

Doświadczenie zawodowe obejmuje pracę w przedszkolach, poradni rehabilitacji dziecięcej oraz na oddziale neurologiczno-rehabilitacyjnym. Przez kilka lat była terapeutą w Klinice Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie.

Pracowała w Klinice Gastroenterologii, Hepatologii i Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”. W 2014 roku odbyła staż w Ann & Robert H. Lurie Children’s Hospital of Chicago.

Członek ESPGHAN (European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition), ESSD (European Society for Swallowing Disorders) oraz Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci.
Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z diagnozą i terapią zaburzeń karmienia i połykania oraz w problemach logopedycznej opieki nad noworodkami urodzonymi przedwcześnie. Praca doktorska dotyczyła kształcenia personelu medycznego w zakresie doustnego karmienia noworodków urodzonych przedwcześnie.

Dostępne terminy

Ważne: Użytkowanie strony oznacza zgodę na używanie plików Cookies i innych technologii. Więcej w polityce prywatności