Zapraszamy na spotkanie superwizyjne z dr Ewą Winnicką. Przedstawione zostanà przypadki dwójki dzieci: niemowlęcia z obciążonym wywiadem i rozpoznaniem artrogrypozy oraz 3-letniej dziewczynki z mózgowym porażeniem dziecięcym. Omówimy wskazania i plan terapeutyczny z wykorzystaniem terapii VitalStim. Dodatkowo przeanalizujemy filmy wideofluoroskopowej oceny połykania, która została wykonana u dziewczynki z mpdz.

Termin: 26.10.2022 g. 19:00

Przewidywany czas spotkania 1h – 1,5h.

 

Start szkolenia

  • Czas trwania: ok. 3,5h (czas trwania może ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszonych osób)

Certyfikacja szkolenia

Każdy kursant otrzymuje

  • aktualną wiedzy od specjalistów w branży
  • certyfikat w formie PDF

Dla kogo jest to szkolenie?

dla osób które ukończyły szkolenie „VitalStim: zastosowanie elektrostymulacji i sEMG w zaburzeniach połykania oraz wybranych problemach logopedycznych”.

Program szkolenia

  • Poruszane zaganienia

dr Ewa Winnicka

Neurologopeda (2001), oligofrenopedagog (1993), terapeuta wczesnej interwencji (2006).
Posiada m.in. certyfikaty: Augmentation of Flow Exhalation (2006), NDT-Bobath (2008), NBAS by T.Brazelton (2008), Trust Course on Prechtl’s Assessment of General Movements (2009), VitalStim Plus: Expert Training Course (2016).

Doświadczenie zawodowe obejmuje pracę w przedszkolach, poradni rehabilitacji dziecięcej oraz na oddziale neurologiczno-rehabilitacyjnym. Przez kilka lat była terapeutą w Klinice Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie.

Obecnie pracuje w Klinice Gastroenterologii, Hepatologii i Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”. W 2014 roku odbyła staż w Ann & Robert H. Lurie Children’s Hospital of Chicago.

Członek ESPGHAN (European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition), ESSD (European Society for Swallowing Disorders) oraz Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci.
Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z diagnozą i terapią zaburzeń karmienia i połykania oraz w problemach logopedycznej opieki nad noworodkami urodzonymi przedwcześnie. Praca doktorska dotyczyła kształcenia personelu medycznego w zakresie doustnego karmienia noworodków urodzonych przedwcześnie.

Ważne: Użytkowanie strony oznacza zgodę na używanie plików Cookies i innych technologii. Więcej w polityce prywatności