Różnicowanie nabytych zaburzeń mowy u chorych neurologicznie

Start szkolenia

 • Czas trwania:
 • I moduł 3.07.2023 r., godz. 20:00 – 22:00,
 • II moduł  4.07.2022r., godz. 20:00 – 22:00

Dla kogo jest to szkolenie?

 •  logopedzi, psychologowie kliniczni, rehabilitanci

Certyfikacja szkolenia

Każdy kursant otrzymuje

 • aktualną wiedzy od specjalistów w branży
 • certyfikat PDF.
 • Dostęp do szkolenia na żywo (szkolenie nie będzie nagrywane).

Program szkolenia

 1. Zróżnicowanie podłoża neuroanatomicznego i patomechanizmu zaburzeń mowy po uszkodzeniu mózgu;
 2. Zróżnicowanie podłoża neuroanatomicznego i patomechanizmu zaburzeń mowy po uszkodzeniu mózgu;
 3. Zróżnicowanie mechanizmów i obrazu klinicznego nabytych zaburzeń mowy:
  1. afazja,
  2. pragnozja,
  3. zespół psychoorganiczny czołowy,
  4. łagodne zaburzenia poznawcze,
  5. otępienie,
  6. dyzartria,
  7. zespół zamknięcia.
 4. Rozpoznawanie typu i głębokości zaburzeń mowy u chorych neurologicznie na tle wegetatywnych, motorycznych, emocjonalnych i poznawczych objawów uszkodzeń mózgu;
 5. Organizacja postępowania neurologopedycznego z pacjentem dorosłym w szpitalu, w poradni i w sanatorium; indywidualna i grupowa terapia chorych z nabytymi zaburzeniami mowy w wyniku schorzeń neurologicznych;
 6. Opracowanie opinii neurologopedycznej osoby z nabytymi zaburzeniami mowy na potrzeby różnych instytucji.

Prof. UMCS dr hab. Jolanta Panasiuk

Jolanta Panasiuk jest zatrudniona w Katedrze Logopedii i Językoznawstwa, gdzie prowadzi badania naukowe z zakresu teorii komunikacji,
tekstologii i neurologopedii. Specjalizuje się w diagnozie i terapii zaburzeń mowy u
dzieci, młodzieży i dorosłych ze schorzeniami neuropsychiatrycznymi. Opublikowała
ponad 300 prac naukowych, w tym standardy postępowania logopedycznego w
przypadkach zespołu zamknięcia, afazji pragnozji, alalii i niedokształcenia mowy o typie
afazji, zaburzeń mowy w przebiegu schorzeń dezintegracyjnych i neurodegeneracyjnych
oraz zespołu Aspergera. Jest redaktorem naczelnym czasopisma „Logopedia” oraz
członkiem kilku Komitetów Redakcyjnych i Rad Recenzenckich w czasopismach
naukowych. Przez trzy kadencje pełniła funkcję sekretarza, od dwu kadencji jest
przewodniczącą Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, kieruje też pracą Zespołu
Zaburzeń i Rozwoju Mowy Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii
Nauk. Za pracę na rzecz środowiska logopedycznego przez Prezydenta RP została
odznaczona Brązowym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, za osiągnięcia dydaktyczne
otrzymała z rąk Minister Edukacji Narodowej Medal Komisji Edukacji Narodowej, a za
książkę „Afazja a interakcja. TEKST – metaTEKST – konTEKST" (Lublin
2012, Wydawnictwo UMCS), uznaną za wybitne osiągnięcie naukowe otrzymała nagrodę
Prezesa Rady Ministrów RP.

Ważne: Użytkowanie strony oznacza zgodę na używanie plików Cookies i innych technologii. Więcej w polityce prywatności