Postępowanie logopedyczne w przypadku pacjentów w śpiączce i stanie minimalnej świadomości.

Start szkolenia

  • Czas trwania:
  • I moduł 22.06.2023 r., godz. 20:00 – 22:00,
  • II moduł 23.06.2022r., godz. 20:00 – 22:00

Dla kogo jest to szkolenie?

  • logopedzi, psychologowie kliniczni, rehabilitanci.

Certyfikacja szkolenia

Każdy kursant otrzymuje

  • aktualną wiedzy od specjalistów w branży
  • certyfikat PDF.
  • Dostęp do szkolenia na żywo (szkolenie nie będzie nagrywane).

Program szkolenia

1. Stany kliniczne chorych z uszkodzeniami głębokich struktur mózgu.
2. Świadomość i jej zaburzenia różnicowanie stanów świadomości u osób z
uszkodzeniami głębokich struktur mózgu (śpiączka versus stan wegetatywny
versus stan minimalnej świadomości).
3. Diagnozowanie neurologopedyczne chorych z rozległymi uszkodzeniami struktur
mózgu.
4. Metodyka postępowania logopedycznego w przypadku ciężkich stanów
klinicznych.
5. Stymulacja pacjentów w śpiączce.
6. Diagnoza i terapia neurologopedyczna pacjentów w stanie minimalnej
świadomości.
7. Alternatywne metody komunikacji w przypadku pacjentów w stanie minimalnej
świadomości – kryteria doboru.

Prof. UMCS dr hab. Jolanta Panasiuk

Jolanta Panasiuk jest zatrudniona w Katedrze Logopedii i Językoznawstwa, gdzie prowadzi badania naukowe z zakresu teorii komunikacji,
tekstologii i neurologopedii. Specjalizuje się w diagnozie i terapii zaburzeń mowy u
dzieci, młodzieży i dorosłych ze schorzeniami neuropsychiatrycznymi. Opublikowała
ponad 300 prac naukowych, w tym standardy postępowania logopedycznego w
przypadkach zespołu zamknięcia, afazji pragnozji, alalii i niedokształcenia mowy o typie
afazji, zaburzeń mowy w przebiegu schorzeń dezintegracyjnych i neurodegeneracyjnych
oraz zespołu Aspergera. Jest redaktorem naczelnym czasopisma „Logopedia” oraz
członkiem kilku Komitetów Redakcyjnych i Rad Recenzenckich w czasopismach
naukowych. Przez trzy kadencje pełniła funkcję sekretarza, od dwu kadencji jest
przewodniczącą Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, kieruje też pracą Zespołu
Zaburzeń i Rozwoju Mowy Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii
Nauk. Za pracę na rzecz środowiska logopedycznego przez Prezydenta RP została
odznaczona Brązowym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, za osiągnięcia dydaktyczne
otrzymała z rąk Minister Edukacji Narodowej Medal Komisji Edukacji Narodowej, a za
książkę „Afazja a interakcja. TEKST – metaTEKST – konTEKST" (Lublin
2012, Wydawnictwo UMCS), uznaną za wybitne osiągnięcie naukowe otrzymała nagrodę
Prezesa Rady Ministrów RP.

Ważne: Użytkowanie strony oznacza zgodę na używanie plików Cookies i innych technologii. Więcej w polityce prywatności