Model wykorzystywania AAC w praktyce edukacyjnej szkół oraz rodzin dzieci ze złożonymi potrzebami komunikacji

Blok I, II, III

Start szkolenia

 • Czas trwania: 3 dni
 • Termin: 20-22.05.2022

Dla kogo jest to szkolenie?

fizjoterapeutów, logopedów, pedagogów, psychologów, terapeutów SI, studentów powyższych kierunków

Certyfikacja szkolenia

Każdy kursant otrzymuje

 • aktualną wiedzy od specjalistów w branży
 • certyfikat w formie PDF
ZBACZ DOSTĘPNE TERMINY

Program szkolenia

 • Zakres merytoryczny
 • Ocena efektywności porozumiewania się z użyciem narzędzia „Sprawdź, jak się porozumiewam”.
 • Analiza skuteczności porozumiewania się, czyli efektywności przekazu informacji, budowania wypowiedzi, funkcjonalnego współgrania z rozmówcą oraz ogólnego nastawienia i motywacji do komunikacji.
 • Określanie oddziaływań dla poszczególnych poziomów porozumiewania się użytkowników AAC, opis ich propozycji oraz opracowanie strategii komunikacyjnej w celu poprawy umiejętności porozumiewania się.
 • Organizacji aktu komunikacyjnego, który jest kontrolowany przez komunikacyjnego partnera.
 • Nauka kodowania języka w oparciu o następujące Programy: jedzenie, emocje, ciągi czynności, gry i zabawy.
 • Realizowanie strategii komunikacyjnych, organizacja słownictwa podczas takich sytuacji, jak np. karmienie zwierząt i ludzi, kolorowanie konia lub gra w memo.
 • Organizacja środowiska komunikacyjnego w taki sposób, by dostosować je do indywidualnych potrzeb użytkownika AAC.
 • Obserwacja proces tworzenia wieloskładnikowych systemów komunikacyjnych dla różnych użytkowników.
 • Poznanie doświadczenia rodzin i dzieci ze złożonymi zaburzeniami komunikacji.
 • Nauka rozwijania umiejętności komunikacyjnych w oparciu o aktywne modele.
 • Nauka kreatywnego łączenia wielu technik w celu doskonalenia porozumiewania się użytkowników AAC.
 • Doskonalenie sposoby opracowywania Protokołu do Karty Oceny.

dr Magdalena Grycman

dr nauk humanistycznych w zakresie psychologii, dyplomowany neurologopeda, specjalista ds. komunikacji wspomagającej i alternatywnej. Jest założycielem i kierownikiem Samodzielnego Publicznego Ośrodka Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci w Kwidzynie.

Była stypendystką Prentke Romich Scholarship, konsultantem wiodącym „Sieci instytucji pomagających dzieciom niepełnosprawnym – alternatywne i wspomagające metody porozumiewania” przy UNDP Umbrella Projekt, przewodniczącą Komitetu Krajów Rozwijających ISAAC (International Society for Augumentative and Alternative Communication). W 2008 roku po „34. Konkursie projektów badawczych własnych promotorskich” uzyskała grant ministerialny na realizację badań dotyczących porozumiewania się dzieci i młodzieży niemówiących. We wrześniu 2009 roku obroniła dysertację doktorską pt. „Wpływ komunikacji wspomagającej i alternatywnej na efektywność porozumiewania się dzieci i młodzieży niemówiącej”. Jest autorką artykułów dotyczących problematyki komunikacji wspomagającej i książek: ,,Porozumiewanie się z dziećmi ze złożonymi zaburzeniami komunikacji. Poradnik nie tylko dla rodziców”, „Porozmawiajmy”, „Porozmawiajmy – poradnik dla nauczyciela”, „Dom malowany”, „Dom na nowo malowany”, „Sprawdź, jak się porozumiewam. Ocena efektywności porozumiewania się dzieci niemówiących wraz z propozycjami strategii terapeutycznych”, trzech zestawów ćwiczeń pt. „Jedzenie”, „Emocje” i „Ciągi czynności, gry i zabawy” z serii „Program wspomagania kompetencji komunikacyjnej dzieci z ciężkimi zaburzeniami porozumiewania się”, jest współautorem książki „Wiem, czego chcę” oraz ,,Podręcznego Słownika Terminów AAC” – pierwszej w Polsce tego rodzaju publikacji, adresowanej do szerokiego grona zarówno specjalistów, jak i rodziców, opiekunów, przyjaciół – osób dzielących codzienność z dziećmi i dorosłymi doświadczającymi trudności w porozumiewaniu się oraz filmów „Mowa twojego dziecka” i „Porozumiewam się, choć nie mówię”. Prowadzi „Cykl szkoleń z zakresu wspomagających i alternatywnych sposobów porozumiewania się, opartych na metodzie aktywizacji i superwizji” na terenie całej Polski. Jest wykładowcą na różnych uczelniach w Polsce.

Dostępne terminy

Ważne: Użytkowanie strony oznacza zgodę na używanie plików Cookies i innych technologii. Więcej w polityce prywatności