Konsultacje VitalStim z dr Ewą Winnicką.

Konsultacja może wzmocnić kompetencje w kierunku planowania procesu terapeutycznego z wykorzystaniem VitalStim. Celem jest poszerzanie umiejętności dotyczących:

  • analizy pacjenta
  • programowania terapii
  • monitorowanie samorozwoju

W konsultacjach można wziąć udział jako PREZENTER lub jako SŁUCHACZ.

Uczestnik (PREZENTER), którego pacjent będzie prezentowany otrzyma szczegółowe wytyczne do pracy z wykorzystaniem VitalStim. Krok po kroku zostaną omówione zalecane aplikacje i programy elektrostymulacji dla danego przypadku. 

Przebieg konsultacji online dostosowany jest do indywidualnych potrzeb uczestnika. Uczestnik powinien możliwie szczegółowo przedstawić pacjenta w oparciu o dostępne metody (materiał video, dokumentacje medyczna, program terapii etc.) 

W spotkaniu mogą brać udział osoby nie przedstawiające swojego pacjenta (SŁUCHACZE, którzy chcą poszerzyć warsztat pracy o doświadczenia innych osób).

Podczas zgłoszenia należy poinformować, czy jest się osobą prezentującą pacjenta w danym dniu, czy słuchaczem. 

Konsultacja organizowana jest w małych zespołach (max. 10 osób, w tym max. 4 osoby prezentujące swoich pacjentów).

Cena: 

PREZENTER – 100 ZŁ

SŁUCHACZ – 200 ZŁ

Przewidywany czas trwania spotkania 3,5h. Czas może ulec zmianie w zależności od ilości prezentowanych pacjentów:

Termin: 18.07.2022 g. 19:00

Warunkiem uczestnictwa jest ukończenie szkolenia „VitalStim: zastosowanie elektrostymulacji i sEMG w zaburzeniach połykania oraz wybranych problemach logopedycznych” z dr Ewą Winnicką.

Każdy uczestnik otrzymuje dyplom uczestnictwa.

Start szkolenia

  • Czas trwania: ok. 3,5h (czas trwania może ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszonych osób)

Certyfikacja szkolenia

Każdy kursant otrzymuje

  • aktualną wiedzy od specjalistów w branży
  • certyfikat w formie PDF

Dla kogo jest to szkolenie?

dla osób które ukończyły szkolenie „VitalStim: zastosowanie elektrostymulacji i sEMG w zaburzeniach połykania oraz wybranych problemach logopedycznych”.

ZBACZ DOSTĘPNE TERMINY

Program szkolenia

  • Poruszane zaganienia

dr Ewa Winnicka

Neurologopeda (2001), oligofrenopedagog (1993), terapeuta wczesnej interwencji (2006).
Posiada m.in. certyfikaty: Augmentation of Flow Exhalation (2006), NDT-Bobath (2008), NBAS by T.Brazelton (2008), Trust Course on Prechtl’s Assessment of General Movements (2009), VitalStim Plus: Expert Training Course (2016).

Doświadczenie zawodowe obejmuje pracę w przedszkolach, poradni rehabilitacji dziecięcej oraz na oddziale neurologiczno-rehabilitacyjnym. Przez kilka lat była terapeutą w Klinice Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie.

Obecnie pracuje w Klinice Gastroenterologii, Hepatologii i Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”. W 2014 roku odbyła staż w Ann & Robert H. Lurie Children’s Hospital of Chicago.

Członek ESPGHAN (European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition), ESSD (European Society for Swallowing Disorders) oraz Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci.
Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z diagnozą i terapią zaburzeń karmienia i połykania oraz w problemach logopedycznej opieki nad noworodkami urodzonymi przedwcześnie. Praca doktorska dotyczyła kształcenia personelu medycznego w zakresie doustnego karmienia noworodków urodzonych przedwcześnie.

Dostępne terminy

Ważne: Użytkowanie strony oznacza zgodę na używanie plików Cookies i innych technologii. Więcej w polityce prywatności

Pozycjonowanie Szczecin by Wild Moose agencja SEO