FITS - Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz

Miejsce szkolenia

 • Szczecin

Start szkolenia

 • Czas trwania: UWAGA NASTĄPIŁA ZMIANA TERMINU SZKOLENIA, NOWY TERMIN. PODAMY WKRÓTCE.

Dla kogo jest to szkolenie?

 • Fizjoterapeutów, lekarzy.

Certyfikacja szkolenia

Każdy kursant otrzymuje

 • aktualną wiedzy od specjalistów w branży
 • certyfikat
 • materiały szkoleniowe

Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz – FITS to autorska metoda opracowana w 2004 roku przez dr n. med. Mariannę Białek oraz dr n. o zdr., spec. fizjoterapii Andrzej M’hango D.O.. Mając na uwadze przede wszystkim terapię dzieci, młodzieży i osób dorosłych ze skoliozą, wadą postawy lub chorobą Scheuermanna. Metodę FITS rekomenduje Międzynarodowe Stowarzyszenie Zachowawczego Leczenia Skolioz – SOSORT (od ang.  Scoliosis Orthopedic and Rehabilitation Treatment). Efekty  wieloletnich badań, autorzy metody prezentowali na specjalistycznych konferencjach zarówno w kraju jak i za granicą, m.in. w Bostonie, Atenach, Lyon, Barcelonie, Miediolanie, Dubrovniku czy Wiesbaden. Wyniki leczenia skolioz metodą FITS opisywały takie czasopisma, jak Scoliosis Journal i Medicine. Wszystko to świadczy o skuteczności tej terapii i jej bezpieczeństwie.

 

Zgłoszenia na szkolenia przyjmujemy na adres szkolenia@terapeucinawalizkach.pl

Koszt szkolenia: 7200 zł  (1000 zł wpisowe płatne do 5 dni po przesłaniu zgłoszenia + 6200 zł płatne do 4 tygodni przed kursem).

Możliwość wykupienia szkolenia także bezpośrednio przez sklep internetowy. 

Program szkolenia

 • Zjazd I
 • Zjazd II
 • Zjazd III

1 DZIEŃ

11,00 – 12,45 Blok 1 – Historia i główne założenia Metody FITS
12,45 – 13,00 przerwa
13,00 – 14,45 Blok 2 – Dysbalans mięśniowy u dzieci ze skoliozą
14,45 – 15,45 Przerwa obiadowa
15,45 – 17,30 Blok 3 – Wykorzystanie punktów spustowych w terapii skolioz

2 DZIEŃ

09,00 – 10,45 Blok 4 – Etiopatogeneza skolioz. Czynniki ryzyka progresji skolioz.
10,45 – 11,00 Przerwa
11,00 – 12,45 Blok 5 – Stabilizacja centralna jako punkt wyjścia do budowania wzorców korekcyjnych
12,45 – 13,00 Przerwa
13,00 – 14,45 Blok 6 – Stopa jako punkt podparcia
14,45 – 15,45 Przerwa obiadowa
15,45 – 17,30 Blok 7 – Terapia mięśni podudzia

3 DZIEŃ

09,00 – 10,45 Blok 8 – Wzorce korekcyjne dla skoliozy 1 L sin (Grupa I) – poz. leżąca
10,45 – 11,00 Przerwa
11,00 – 12,45 Blok 9 – Wykorzystanie mięśnia iliopsoasa do korekcji skoliozy lędźwiowej w pozycji siedzącej
12.45 – 13,00 Przerwa
13,00 – 14,45 Blok 10 – Karta badania pacjenta. Pokaz badania pacjenta
14,45 – 15,45 Przerwa obiadowa
15,45 – 17,30 Blok 11 – Badanie pacjenta – ćwiczenia w parach

4 DZIEŃ

08,00 – 09,45 Blok 12 – Wzorce korekcyjne dla skoliozy 1 Th dex (Grupa I) w pozycji leżącej i siedzącej.
09,45 – 10,00 Przerwa
10,00 – 11,45 Blok 13 – Skolioza 2Th=L (Grupa II)  Th dex, L sin – leżenie na boku i w siadzie (do budowania Kompensacji). Wzorce dla skolioza 2 Th i 2 L

11,45 – 12,00 Przerwa
12,00 – 13,45 Blok 14 – Wzorce korekcyjne dla skoliozy 1 Th/L sin (Grupa I) – Kiedy stosujemy wzorzec w leżeniu na
wypukłości, kiedy na wklęsłości. Wzorce w pozycji siedzącej.
13,45 – 14,45 Przerwa obiadowa
14,45 – 16,30 Blok 15 – Prezentacja pacjenta

1 DZIEŃ

11,00 – 12,45 Blok 1 – Pytania, egzamin teoretyczny, Case report, powtórka wzorców do budowania kompensacji
12,45 – 13,00 przerwa
13,00 – 14,45 Blok 2 – Zwiększanie ruchomości kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej.
14,45 – 15,45 Przerwa obiadowa
15,45 – 17,30 Blok 3 – Kompensacja czynnościowa i strukturalna

2 DZIEŃ

09,00 – 10,45 Blok 4 – Badanie kliniczne ustawienia miednicy. Skolioza funkcjonalna.
10,45 – 11,00 Przerwa
11,00 – 12,45 Blok 5 – Wpływ napięcia mięśniowego w obrębie miednicy i kkd na skoliozę funkcjonalną.
12,45 – 13,00 Przerwa
13,00 – 14,45 Blok 6 – Zwiększanie ruchomości kręgosłupa w płaszczyźnie czołowej.
14,45 – 15,45 Przerwa obiadowa
15,45 – 17,30 Blok 7 – Zwiększanie ruchomości w płaszczyźnie poprzecznej.

3 DZIEŃ

09,00 – 10,45 Blok 8 – Przygotowanie klatki piersiowej do oddechu derotacyjnego.
10,45 – 11,00 Przerwa
11,00 – 12,45 Blok 9 – Nauka oddechu derotacyjnego
12.45 – 13,00 Przerwa
13,00 – 14,45 Blok 10 – Klasyfikacja skolioz. Skoliozy 3- łukowe.
14,45 – 15,45 Przerwa obiadowa
15,45 – 17,30 Blok 11 – Analiza zdjęć RTG

4 DZIEŃ

08,00 – 09,45 Blok 12 – Choroba Scheuermanna
09,45 – 10,00 Przerwa
10,00 – 11,45 Blok 13 – techniki 3D na szczyt skrzywienia
11,45 – 12,00 Przerwa
12,00 – 13,45 Blok 14 – Korekcja ustawienia łopatek i obręczy barkowej.
13,45 – 14,45 Przerwa obiadowa
14,45 – 16,30 Blok 15 – Korekcja ustawienia łopatek i obręczy barkowej cd.

1 Dzień

11,00 – 12,45 Blok 1 – Wrażenia z pracy ze skoliozami, egzamin teoretyczny. Relaksacja taśmy głębokiej przedniej w chorobie Scheuermanna (spojenie łonowe, prosty brzucha, powięź brzucha).
Autoterapia domowa
12,45 – 13,00 Przerwa
13,00 – 14,45 Blok 2 – Powtórka materiału cz. 1
14.45 – 15,45 Przerwa obiadowa
15,45 – 17,30 Blok 3 – Powtórka materiału cz. 2

2 Dzień

09,00 – 10,45 Blok 4 – Wzorce głowy dla skoliozy 3- łukowej Egzamin praktyczny
10,45 – 11,00 Przerwa
11,00 – 12,45 Blok 5 – Case report – skoliozy 4 łukowe
12,45 – 13,00 Przerwa
13,00 – 14,45 Blok 6 – Egzamin praktyczny
14,45 – 15,45 Przerwa obiadowa
15,45 – 17,30 Blok 7 – Egzamin praktyczny

3 Dzień

08,00 – 09,45 Blok 8 – Omówienie egzaminu, Powtórka technik na życzenie kursantów.
09,45 – 10,00 Przerwa
10,00 – 11,45 Blok 9 – Gorsetowe i operacyjne leczenie skolioz.
11,45 – 12,00 Przerwa
12,00 – 13,45 Blok 10 – Wady kolan – omówienie.
13,45 – 14,00 Przerwa
14,00 – 15,45 Pytania i odpowiedzi. Podsumowanie kursu. Rozdanie certyfikatów

Instruktor szkolenia:

dr n. med. Marianna Białek

Fizjoterapeuta, tytuł doktora nauk medycznych uzyskałam w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie w roku 2001 r. Autorka i instruktorka szkoleń „Leczenie skolioz wg Metody PNF” w latach 2001-2003. Od 2002 roku organizatorka turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci ze skoliozą i chorobą Scheuermana.

Współautorka i instruktorka szkoleń z zakresu leczenia skolioz wg Metody FITS od 2004 roku. Członek SOSORT od 2006 roku. Liczne wystąpienia na konferencjach w Polsce jak również za granicą (Boston, Ateny, Lyon, Barcelona, Mediolan, Wiesbaden, Dubrovnik). Autorka publikacji dotyczących wyników leczenia skolioz w czasopismach: Scoliosis Journal i Medicine.

Ukończone szkolenia z terapii skolioz:

 • BSPTS
 • SEAS
 • Osteopatyczne podejście w leczeniu skolioz
 • Mięśniowo-powięziowe uwalnianie rejonu klatki piersiowej, terapia skolioz

Ukończone szkolenia z innych dziedzin:

 • terapia manualna,
 • neuromoblizacje,
 • techniki osteopatyczne,
 • terapia czaszkowo-krzyżowa,
 • punkty spustowe,
 • terapia powięziowa,
 • PNF,
 • McKenzie,
 • Cyriax,
 • terapia tkanek miękkich,
 • kinesiotaping,
 • taśmy mięśniowo-powięziowe wg Myers’a,
 • relaksacja powięziowa klatki piersiowej,
 • terapia po mastektomii,
 • fizjoterapia dzieci z mukowiscydozą,
 • połączenia powięziowe i membranowe między narządem ruchu, układem
 • trzewnym i czaszkowo-krzyżowym,
 • osteopatyczna terapia wisceralna,
 • suche igłowanie.

mgr Ewelina Białek-Kucharska

Pasją do fizjoterapii zarażona od dziecka, osteopatią zaciekawiona i zainspirowana.

Fizjoterapeutka – ukończyła studia fizjoterapii na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu, uzyskując w 2013 r. tytuł magistra fizjoterapii. Absolwentka Akademii Osteopatii w Poznaniu.

Pracuje z pacjentami zarówno dorosłymi jak i z dziećmi oraz młodzieżą z wadami postawy i skoliozami. Od wielu lat uczestniczy w Turnusach Rehabilitacyjnych leczenia wad postawy i skolioz wg Metody FITS (Funkcjonalnej Indywidualnej Terapii Skolioz).

Dodatkowo poszerza swoją wiedzę uczestnicząc w szkoleniach, konferencjach naukowych (m.in. SOSORT, Forum Praktyków – Skoliozy) oraz warsztatach.

Współautorka publikacji w czasopismach: Standardy Medyczne w Pediatrii, Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, Eukrasja.

Ukończone szkolenia z dziedziny leczenia skolioz:

 • FITS – Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz oraz
 • FITS Master, asystentka podczas kursów,
 • BSPTS – Barcelona Scoliosis Physical Therapy School
 • SEAS – Scientific Exercises Approach to Scoliosis
 • Masterkurs: „Osteopatyczne podejście do skolioz”.
Ważne: Użytkowanie strony oznacza zgodę na używanie plików Cookies i innych technologii. Więcej w polityce prywatności

Pozycjonowanie Szczecin by Wild Moose agencja SEO