Dziecko z padaczką w diagnozie i terapii logopedycznej

Start szkolenia

  • Czas trwania: 4 godziny (2×2 godziny)
  • I część 28.11.2023 r., godz. 20:00 – 22:00
  • II część  29.11.2023 r., godz. 20:00 – 22:00

Dla kogo jest to szkolenie?

  • Logopedzi, psychologowie kliniczni, pedagodzy, nauczyciele,
    rodzice dzieci z padaczką,

Certyfikacja szkolenia

Każdy kursant otrzymuje:

  • Aktualną wiedzy od specjalistów w branży
  • Certyfikat PDF.
  • Dostęp do szkolenia na żywo (szkolenie nie będzie nagrywane).

Forma zajęć:

Zajęcia są prowadzone online (MC Teams) w formie wykładu z elementami konwersatorium oraz warsztatu. Wykład będzie ilustrowany opisami przypadków, analizą wyników wielospecjalistycznych badań oraz nagraniami video.

Program szkolenia

1. Rozpoznanie kliniczne padaczki, a diagnoza logopedyczna.
2. Proces diagnozowania zaburzeń mowy u dzieci z padaczką.
3. Obraz kliniczny dziecka z padaczką.
4. Zaburzenia mowy u dziecka z padaczką.
5. Dynamika zaburzeń rozwojowych w przypadku padaczki.
6. Leczenie, terapia i rokowania w padaczce wieku rozwojowego.

Prof. UMCS dr hab. Jolanta Panasiuk

Jolanta Panasiuk jest zatrudniona w Katedrze Logopedii i Językoznawstwa, gdzie prowadzi badania naukowe z zakresu teorii komunikacji,
tekstologii i neurologopedii. Specjalizuje się w diagnozie i terapii zaburzeń mowy u
dzieci, młodzieży i dorosłych ze schorzeniami neuropsychiatrycznymi. Opublikowała
ponad 300 prac naukowych, w tym standardy postępowania logopedycznego w
przypadkach zespołu zamknięcia, afazji pragnozji, alalii i niedokształcenia mowy o typie
afazji, zaburzeń mowy w przebiegu schorzeń dezintegracyjnych i neurodegeneracyjnych
oraz zespołu Aspergera. Jest redaktorem naczelnym czasopisma „Logopedia” oraz
członkiem kilku Komitetów Redakcyjnych i Rad Recenzenckich w czasopismach
naukowych. Przez trzy kadencje pełniła funkcję sekretarza, od dwu kadencji jest
przewodniczącą Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, kieruje też pracą Zespołu
Zaburzeń i Rozwoju Mowy Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii
Nauk. Za pracę na rzecz środowiska logopedycznego przez Prezydenta RP została
odznaczona Brązowym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, za osiągnięcia dydaktyczne
otrzymała z rąk Minister Edukacji Narodowej Medal Komisji Edukacji Narodowej, a za
książkę „Afazja a interakcja. TEKST – metaTEKST – konTEKST" (Lublin
2012, Wydawnictwo UMCS), uznaną za wybitne osiągnięcie naukowe otrzymała nagrodę
Prezesa Rady Ministrów RP.

Ważne: Użytkowanie strony oznacza zgodę na używanie plików Cookies i innych technologii. Więcej w polityce prywatności