Dziecko z afazją w przedszkolu i szkole

Start szkolenia

  • Czas trwania: 16 godzin
  • I moduł 30.09.2023 r., godz. 9:00 – 18:00,
  • II moduł  1.10.2023 r., godz. 9:00 – 14:00

Dla kogo jest to szkolenie?

  • logopedzi, pedagodzy, psychologowie, nauczyciele

Certyfikacja szkolenia

Każdy kursant otrzymuje

  • aktualną wiedzy od specjalistów w branży
  • certyfikat PDF.
  • Dostęp do szkolenia na żywo (szkolenie nie będzie nagrywane).

Program szkolenia

1. Afazja dziecięca jako jednostka nozologiczna – ustalenia terminologiczne.
2. Specyficzne zaburzenia mowy u dzieci w diagnozie logopedycznej: alalia
prolongata, alalia, niedokształcenie mowy o typie afazji, afazja dziecięca.
3. Zróżnicowanie obrazu psychopatologicznego dzieci z afazją, typologia zaburzenia.
4. Rozpoznawanie afazji u dziecka i różnicowanie z innymi zaburzeniami rozwoju –
procedura diagnostyczna, formułowanie opinii logopedycznej.
5. Analiza objawów zaburzeń językowych w przypadku specyficznych zaburzeń
rozwoju językowego (studia przypadków).
6. Problemy szkolne dzieci z afazją.
7. Stymulowanie rozwoju dzieci z afazją.
8. Terapia logopedyczna dziecka z zaburzeniami sensorycznymi.

9. Terapia logopedyczna dziecka z zaburzeniami motorycznymi.
10. Programowanie języka u dzieci ze specyficznymi zaburzeniami rozwoju mowy.

 

Prof. UMCS dr hab. Jolanta Panasiuk

Jolanta Panasiuk jest zatrudniona w Katedrze Logopedii i Językoznawstwa, gdzie prowadzi badania naukowe z zakresu teorii komunikacji,
tekstologii i neurologopedii. Specjalizuje się w diagnozie i terapii zaburzeń mowy u
dzieci, młodzieży i dorosłych ze schorzeniami neuropsychiatrycznymi. Opublikowała
ponad 300 prac naukowych, w tym standardy postępowania logopedycznego w
przypadkach zespołu zamknięcia, afazji pragnozji, alalii i niedokształcenia mowy o typie
afazji, zaburzeń mowy w przebiegu schorzeń dezintegracyjnych i neurodegeneracyjnych
oraz zespołu Aspergera. Jest redaktorem naczelnym czasopisma „Logopedia” oraz
członkiem kilku Komitetów Redakcyjnych i Rad Recenzenckich w czasopismach
naukowych. Przez trzy kadencje pełniła funkcję sekretarza, od dwu kadencji jest
przewodniczącą Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, kieruje też pracą Zespołu
Zaburzeń i Rozwoju Mowy Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii
Nauk. Za pracę na rzecz środowiska logopedycznego przez Prezydenta RP została
odznaczona Brązowym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, za osiągnięcia dydaktyczne
otrzymała z rąk Minister Edukacji Narodowej Medal Komisji Edukacji Narodowej, a za
książkę „Afazja a interakcja. TEKST – metaTEKST – konTEKST" (Lublin
2012, Wydawnictwo UMCS), uznaną za wybitne osiągnięcie naukowe otrzymała nagrodę
Prezesa Rady Ministrów RP.

Ważne: Użytkowanie strony oznacza zgodę na używanie plików Cookies i innych technologii. Więcej w polityce prywatności

Pozycjonowanie Szczecin by Wild Moose agencja SEO