Dlaczego o dyslalii należy dziś mówić inaczej?

Dlaczego o dyslalii należy dziś mówić inaczej?

 

Start szkolenia

  • Czas trwania: 18:00 – 20:00

Certyfikacja szkolenia

Każdy kursant otrzymuje

  • aktualną wiedzy od specjalistów w branży
  • certyfikat w formie PDF

Dla kogo jest to szkolenie?

logopedów, neurologopedów.

ZBACZ DOSTĘPNE TERMINY

Program szkolenia

  • Poruszane zaganienia

1.       Interpretacja wad wymowy w ujęciu J.T. Kani jako osnowa tradycyjnego modelu diagnozy wad wymowy

2.       Ryzyko niepełnej lub wręcz fałszywej diagnozy za pomocą tradycyjnego modelu diagnozy

3.       Nowe badania – nowe ujęcie diagnozy logopedycznej

4.       Diagnoza jako gleba dla terapii w ujęciu tradycyjnym i w ujęciu nowym

5.       Białe plamy tradycyjnego modelu terapii dyslalii

6.       Podsumowanie

prof. dr hab. Danuta Pluta-Wojciechowska

Doktor habilitowany (językoznawstwo stosowane, specjalność logopedia), profesor Uniwersytetu Śląskiego w Zakładzie Socjolingwistyki i Społecznych Praktyk Komunikowania, profesor Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Dialektologii i Logopedii.

Jej główne zainteresowania naukowe dotyczą zaburzeń mowy u dzieci z wadą w obrębie środkowej części twarzoczaszki, z zaburzeniami czynności prymarnych, takich jak np. oddychanie i przyjmowanie pokarmów. Prowadzi badania mowy w dyskursie zaburzonym, wykorzystując ujęcie związane z lingwistyką kognitywną i socjolingwistyką. Zajmuje się również patofonetyką związaną w szczególności z zaburzeniami realizacji fonemów warunkowanych konstytucjonalnie, a także teorią i metodyką terapii dyslalii. Jest redaktorem naczelnym rocznika „Forum logopedyczne”, członkinią Komisji Zaburzeń i Rozwoju Języka Komitetu Językoznawstwa PAN, od trzech kadencji była aktywnym członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Od czerwca 2011 roku do czerwca 2014 roku pełniła funkcję zastępcy Przewodniczącego Zarządu Głównego PTL. Od prawie 30 lat jest praktykującym logopedą, który zajmuje się diagnozą i terapią zaburzeń mowy dzieci i dorosłych z różnymi dysfunkcjami

Dostępne terminy

Ważne: Użytkowanie strony oznacza zgodę na używanie plików Cookies i innych technologii. Więcej w polityce prywatności