Szkolenia

Model wykorzystywania AAC w praktyce edukacyjnej szkół oraz rodzin dzieci ze złożonymi potrzebami komunikacji - Blok I, II, III

  • Termin: 20-22.05.2021
  • Czas trwania: 3 dni
  • Miejsce: Szczecin
  • Dla kogo: terapeutów, nauczycieli, rodziców, opiekunów pracujących z osobami ze złożonymi trudnościami w komunikacji.
  • Instruktor: Magdalena Grycman – dr nauk humanistycznych w zakresie psychologii, dyplomowany neurologopeda, specjalista ds. komunikacji wspomagającej i alternatywnej. Jest założycielem i kierownikiem Samodzielnego Publicznego Ośrodka Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci w Kwidzynie. Była stypendystką Prentke Romich Scholarship, konsultantem wiodącym „Sieci instytucji pomagających dzieciom niepełnosprawnym – alternatywne i wspomagające metody porozumiewania” przy UNDP Umbrella Projekt, przewodniczącą Komitetu Krajów Rozwijających ISAAC (International Society for Augumentative and Alternative Communication). W 2008 roku po „34. Konkursie projektów badawczych własnych promotorskich” uzyskała grant ministerialny na realizację badań dotyczących porozumiewania się dzieci i młodzieży niemówiących. We wrześniu 2009 roku obroniła dysertację doktorską pt. „Wpływ komunikacji wspomagającej i alternatywnej na efektywność porozumiewania się dzieci i młodzieży niemówiącej”. Jest autorką artykułów dotyczących problematyki komunikacji wspomagającej i książek: ,,Porozumiewanie się z dziećmi ze złożonymi zaburzeniami komunikacji. Poradnik nie tylko dla rodziców”, „Porozmawiajmy”, „Porozmawiajmy – poradnik dla nauczyciela”, „Dom malowany”, „Dom na nowo malowany”, „Sprawdź, jak się porozumiewam. Ocena efektywności porozumiewania się dzieci niemówiących wraz z propozycjami strategii terapeutycznych”, trzech zestawów ćwiczeń pt. „Jedzenie”, „Emocje” i „Ciągi czynności, gry i zabawy” z serii „Program wspomagania kompetencji komunikacyjnej dzieci z ciężkimi zaburzeniami porozumiewania się”, jest współautorem książki „Wiem, czego chcę” oraz ,,Podręcznego Słownika Terminów AAC” - pierwszej w Polsce tego rodzaju publikacji, adresowanej do szerokiego grona zarówno specjalistów, jak i rodziców, opiekunów, przyjaciół – osób dzielących codzienność z dziećmi i dorosłymi doświadczającymi trudności w porozumiewaniu się oraz filmów „Mowa twojego dziecka” i „Porozumiewam się, choć nie mówię”. Prowadzi „Cykl szkoleń z zakresu wspomagających i alternatywnych sposobów porozumiewania się, opartych na metodzie aktywizacji i superwizji” na terenie całej Polski. Jest wykładowcą na różnych uczelniach w Polsce.

Informacja o szkoleniu:

- Ocena efektywności porozumiewania się z użyciem narzędzia „Sprawdź, jak się porozumiewam”.

- Analiza skuteczności porozumiewania się, czyli efektywności przekazu informacji, budowania wypowiedzi, funkcjonalnego współgrania z rozmówcą oraz ogólnego nastawienia i motywacji do komunikacji.

- Określanie oddziaływań dla poszczególnych poziomów porozumiewania się użytkowników AAC, opis ich propozycji oraz opracowanie strategii komunikacyjnej w celu poprawy umiejętności porozumiewania się.

- Organizacji aktu komunikacyjnego, który jest kontrolowany przez komunikacyjnego partnera.

- Nauka kodowania języka w oparciu o następujące Programy: jedzenie, emocje, ciągi czynności, gry i zabawy.

- Realizowanie strategii komunikacyjnych, organizacja słownictwa podczas takich sytuacji, jak np. karmienie zwierząt i ludzi, kolorowanie konia lub gra w memo.

- Organizacja środowiska komunikacyjnego w taki sposób, by dostosować je do indywidualnych potrzeb użytkownika AAC.

- Obserwacja proces tworzenia wieloskładnikowych systemów komunikacyjnych dla różnych użytkowników.

- Poznanie doświadczenia rodzin i dzieci ze złożonymi zaburzeniami komunikacji.

- Nauka rozwijania umiejętności komunikacyjnych w oparciu o aktywne modele.  

- Nauka kreatywnego łączenia wielu technik w celu doskonalenia porozumiewania się użytkowników AAC.

- Doskonalenie sposoby opracowywania Protokołu do Karty Oceny.

Cena: 1590 zł

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

Formularz zgłoszeniowy

- Wybrana nazwa szkolenia -

Wprowadź poprawnie Imię i Nazwisko

Zawód

Wpisz poprawny adres e-mail

Wpisz poprawnie numer telef

Adres zamieszkania

Miasto i kod pocztowy

Dane do faktury (opcjonalnie)

Dodatkowe informacje