Archiwum

Żywienie przez sondę i gastrostomię - porażka czy szansa na lepszą terapię karmienia?

 • Termin
 • Czas trwania
 • Miejsce: Wirtualna sala szkoleniowa
 • Instruktor: dr Ewa Winnicka - Neurologopeda (2001), oligofrenopedagog (1993), terapeuta wczesnej interwencji (2006).
  Posiada m.in. certyfikaty: Augmentation of Flow Exhalation (2006), NDT-Bobath (2008), NBAS by T.Brazelton (2008), Trust Course on Prechtl's Assessment of General Movements (2009), VitalStim Plus: Expert Training Course (2016).

  Doświadczenie zawodowe obejmuje pracę w przedszkolach, poradni rehabilitacji dziecięcej oraz na oddziale neurologiczno-rehabilitacyjnym. Przez kilka lat była terapeutą w Klinice Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie.

  Obecnie pracuje w Klinice Gastroenterologii, Hepatologii i Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii Instytutu "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka". W 2014 roku odbyła staż w Ann & Robert H. Lurie Children's Hospital of Chicago.

  Członek ESPGHAN (European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition), ESSD (European Society for Swallowing Disorders) oraz Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci.
  Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z diagnozą i terapią zaburzeń karmienia i połykania oraz w problemach logopedycznej opieki nad noworodkami urodzonymi przedwcześnie. Praca doktorska dotyczyła kształcenia personelu medycznego w zakresie doustnego karmienia noworodków urodzonych przedwcześnie.

Informacje o szkoleniu:

Podczas webinaru krótko zostanie scharakteryzowany sposób żywienia za pośrednictwem
sondy i gastrostomii odżywczej oraz wskazania do podjęcia takiego sposobu żywienia.
Zostaną omówione przypadki kliniczne pacjentów żywionych w ten sposób oraz wpływ
takiego żywienia na terapię trudności w karmieniu.
 

Cena: 100 zł.