Archiwum

Terapia małego dziecka z obciążonym wywiadem neurologicznym.

  • Termin
  • Czas trwania: 90 min.
  • Miejsce: Wirtualna sala szkoleniowa
  • Instruktor: Beata Wasicka mgr fizjoterapii, absolwentka kierunku fizjoterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Wykładowca akademicki, koordynator i założyciel Centrum Dziecka - Wczesna Interwencja Pediatryczna. Swoja karierę zawodową rozpoczynała w Ośrodku Wczesnej Interwencji w Gdańsku, gdzie pracowała 12 lat. Od początku swojej pracy podążała w kierunku koncepcji NDT Bobath. Pierwszy swój kurs NDT Bobath ukończyła w 2008/2009 i w kolejnych latach pogłębiała swoją wiedzę i praktykę zgodnie z koncepcją Bobath i doszkalała się na licznych kursach i szkoleniach z tematyki rehabilitacji dzieci. Uczestniczyła w wielu szkoleniach zakresu terapii neurorozwojowej i wczesnej diagnostyki zaburzeń rozwoju m in.: General Movements Assessment - metoda Prechtla, , TIMP (Test of Infant Motor Performance) i innych oraz prowadziła wiele kursów doszkalających z tematyki fizjoterapii pediatrycznej. W 2019 roku ukończyła kurs NDT Bobath Basic po którym otrzymała uprawnienia nauczyciela koncepcji NDT Bobath.

Plan szkolenia:

- Mózgowe porażenie dziecięce.

- Objawy niepokojące w rozwoju małego dziecka wskazujące na zaburzenia pracy układu nerwowego.

- Strategie kompensacyjne wykorzystywane przez dziecko.

- Kierunek rozwoju przykurczy i deformacji.

- Strategie terapeutyczne.

- Zalecenia do terapii.

- Całościowa opieka małego dziecka, które prezentuje nieprawidłowości rozwojowe w kierunku mózgowego porażenia dziecięcego.

- Sesja Q&A.

Kursant otrzymuje certyfikat w formie pdf oraz 7 - dniowy dostęp do nagrania szkolenia.

Cena: 100 zł.