Archiwum

Mózgowe porażenie dziecięce - neurologopedyczne usprawnianie oparciu o najnowsze badania nad rozwojem dziecka - online

  • Termin: 
  • Czas trwania: 90 min
  • Miejsce: wirtualna sala szkoleniowa
  • Instruktor szkolenia:  Katarzyna Padula - szkoliła się w Polsce i za granicą, pod okiem wielu specjalistów i nauczycieli koncepcji NDT-Bobath: Aleksandra Łada, Zofia Szwiling, Dore Blom (SLP Grecja), Foetini Zografou (OT Grecja), Marleen D’hondt (SLT Belgia), Jos de Cat (PT Belgia), Sheri Rabino (SLT Izrael), Sara Capelovitch (PT Izrael).
    Kształciła się pod kierunkiem Erin Ross twórczyni metody SOFFI (wspomaganie w zakresie karmienia wcześniaków i noworodków). Ukończyła w Uppsali (Szwecja) kurs SOS Approach to Feeding (Karmienie dzieci wrażliwych sensorycznie) pod kierunkiem Kay Toomay oraz Erin Ross.
    Aktualnie jest jedynym w Polsce nauczycielem koncepcji NDT-Bobath w zakresie logopedii. Pracuje w Ośrodku/Oddziale Dziennym dla Dzieci Szpitala Zakonu Bonifratrów w Piaskach/ Marysinie oraz w podobnym ośrodku Szpitala Powiatowego w Rawiczu. Jako nauczyciel koncepcji Bobath w zakresie logopedii realizuje program tygodniowego przygotowania logopedycznego do pracy z dziećmi w trakcie kursów podstawowych dla fizjoterapeutów, logopedów, terapeutów zajęciowych czy lekarzy chcących byc terapeutami neurorozwojowymi w zakresie NDT-Bobath. Jest członkiem Polskiego Związku Logopedów oraz członkiem zarządu Polskiego Stowarzyszenia NDT Bobath a także członkiem EBTA (European Bobath Tutors Assocciation - Europejskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Bobath).

Program szkolenia:

1. Mózgowe porażenie dziecięce - definicja i podziały - odniesienie do najnowszych opracowań.

2. Strategie postępowania neurologopedycznego w mózgowym porażeniu dziecięcym - obszary zainteresowania neurologopedy.

 

Uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu. Certyfikaty będą wysyłane mailowo.

Cena: 100 zł