Archiwum

Logorytmika w teorii i praktyce

  • Termin: nowy termin podamy wkrótce
  • Czas trwania: 2 dni
  • Miejsce: Szczecin
  • Instruktor szkolenia: Ewelina Kordiak-Gołębska - neurologopeda, pedagog specjalny, terapeutka zaburzeń mowy i myślenia, polonistka, ekspert w mediach.

Program szkolenia:

I Dzień - godz. 9-16
Wprowadzenie teoretyczne
– Rys historyczny
– Założenia programowe logorytmiki
– Neurolingwistyczne aspekty logorytmiki
– Psycholingwistyczne aspekty logorytmiki
– Treści i formy logorytmiki
– Znaczenie logorytmiki w terapii zaburzeń mowy i myślenia

Warsztat pracy terapeuty logorytmiki
– Etapy kształtowania prawidłowego modelu rytmu
-Trening słuchowy – dobór materiałów, pomocy (instrumentarium, materiał muzyczny)
– Specyfika pracy z dziećmi z szerokim spektrum zaburzeń mowy i myślenia
– Logorytmika a praca z dziećmi z zaburzeniami słuchu fonologicznego
– Aktywności integrujące ( dotyk, węch, smak, wzrok, słuch, narząd, przedsionkowy odbierający ruch, propriocepcja )

II Dzień - godz. 9-14 
Zajęcia praktyczne
– Budowa scenariusza zajęć
– Program i cele pracy – określanie potrzeb grupy
– Trening (ćwiczenia wyrabiające poczucie świadomego ruchu, ćwiczenia naprężająco – rozluźniające, ćwiczenia rozwijające koncentrację uwagi itd.)
– Wykorzystanie elementów logorytmiki w indywidualnej pracy z dzieckiem
– Pytania indywidualne/ konsultacje

Cena: 480 zł