Archiwum

Jak rozumieć dysfagię dziecięcą i zaplanować terapię?

 • Termin
 • Czas trwania: 2 dni, 16h dydaktycznych
 • Miejsce: Szczecin
 • Instruktor: dr Ewa Winnicka - Neurologopeda (2001), oligofrenopedagog (1993), terapeuta wczesnej interwencji (2006).
  Posiada m.in. certyfikaty: Augmentation of Flow Exhalation (2006), NDT-Bobath (2008), NBAS by T.Brazelton (2008), Trust Course on Prechtl's Assessment of General Movements (2009), VitalStim Plus: Expert Training Course (2016).

  Doświadczenie zawodowe obejmuje pracę w przedszkolach, poradni rehabilitacji dziecięcej oraz na oddziale neurologiczno-rehabilitacyjnym. Przez kilka lat była terapeutą w Klinice Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie.

  Obecnie pracuje w Klinice Gastroenterologii, Hepatologii i Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii Instytutu "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka". W 2014 roku odbyła staż w Ann & Robert H. Lurie Children's Hospital of Chicago.

  Członek ESPGHAN (European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition), ESSD (European Society for Swallowing Disorders) oraz Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci.
  Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z diagnozą i terapią zaburzeń karmienia i połykania oraz w problemach logopedycznej opieki nad noworodkami urodzonymi przedwcześnie. Praca doktorska dotyczyła kształcenia personelu medycznego w zakresie doustnego karmienia noworodków urodzonych przedwcześnie.

Informacje o szkoleniu:

Celem szkolenia będzie pokazanie w jaki sposób należy rozumieć i wykorzystać informacje z
diagnozy dysfagii do celów terapeutycznych. Omówione treści będą ilustrowane przypadkami
klinicznymi. Zostaną przedstawione metody instrumentalne stosowane podczas oceny
funkcjonalności i bezpieczeństwa karmienia doustnego u dzieci ze szczególnym
uwzględnieniem wideofluoroskopowej oceny połykania (VFSS).
Poruszone zostaną następujące zagadnienia:
1. Połykanie jako funkcja wieloukładowa
2. Współzależność poszczególnych elementów funkcji połykania
3. Kamienie milowe w rozwoju funkcji pobierania pokarmu
4. Krótka charakterystyka specyficznych cech dysfagii towarzyszącej wybranym
problemom medycznym:
- mózgowe porażenie dziecięce,
- problemy kardiologiczne,
- wcześniactwo,
- uszkodzenie OUN,
- atrezja przełyku,
- choroby nerwowo mięśniowe.
5. Metody instrumentalne wykorzystywane do diagnozy dysfagii dziecięcej
(wideofluoroskopia połykania -VFSS, endoskopowa ocena połykania - FEES,
manometria wysokiej rozdzielczości)
6. VFSS jako „złoty standard” w ocenie zaburzeń połykania u dzieci
7. Interpretacja kluczowych elementów w obrazie VFSS
8. Metody stosowane w terapii zaburzeń połykania
9. Analiza zaburzeń połykania w wybranych przypadkach klinicznych
 

Cena: 1400 zł.