Archiwum

Instrumentalna diagnoza dysfagii dziecięcej

 • Termin: zmiana terminu - nowy podamy wkrótce
 • Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych
 • Miejsce: Szczecin
 • Instruktor: dr Ewa Winnicka - Neurologopeda (2001), oligofrenopedagog (1993), terapeuta wczesnej interwencji (2006).
  Posiada m.in. certyfikaty: Augmentation of Flow Exhalation (2006), NDT-Bobath (2008), NBAS by T.Brazelton (2008), Trust Course on Prechtl's Assessment of General Movements (2009), VitalStim Plus: Expert Training Course (2016).

  Doświadczenie zawodowe obejmuje pracę w przedszkolach, poradni rehabilitacji dziecięcej oraz na oddziale neurologiczno-rehabilitacyjnym. Przez kilka lat była terapeutą w Klinice Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie.

  Obecnie pracuje w Klinice Gastroenterologii, Hepatologii i Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii Instytutu "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka". W 2014 roku odbyła staż w Ann & Robert H. Lurie Children's Hospital of Chicago.

  Członek ESPGHAN (European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition), ESSD (European Society for Swallowing Disorders) oraz Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci.
  Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z diagnozą i terapią zaburzeń karmienia i połykania oraz w problemach logopedycznej opieki nad noworodkami urodzonymi przedwcześnie. Praca doktorska dotyczyła kształcenia personelu medycznego w zakresie doustnego karmienia noworodków urodzonych przedwcześnie.

Informacje o szkoleniu:

Celem szkolenia będzie pokazanie w jaki sposób rozumieć i wykorzystywać informacje z diagnozy instrumentalnej do celów terapeutycznych. Prezentowane treści będą stanowić poszerzenie zagadnień poruszanych podczas szkolenia Od fizjologii do patologii połykania – najważniejsze to rozumieć. Omówione zostaną metody instrumentalne stosowane podczas oceny funkcjonalności i bezpieczeństwa karmienia doustnego u dzieci ze szczególnym uwzględnieniem wideofluoroskopowej oceny połykania (VFSS).

 1. Kamienie milowe w rozwoju funkcji pobierania pokarmu
 2. Metody instrumentalne wykorzystywane do diagnozy dysfagii dziecięcej (wideofluoroskopia połykania, endoskopowa ocena połykania, manometria wysokiej rozdzielczości)
 3. VFSS jako „złoty standard” w ocenie zaburzeń połykania u dzieci
 4. Interpretacja kluczowych elementów w obrazie VFSS
 5. Analiza zaburzeń połykania w wybranych przypadkach klinicznych

Cena: 700 zł. Przy zapisie na dwa szkolenia z dr Ewą Winnicką - koszt pojedynczego szkolenia to 650 zł.