Archiwum

Badanie dziecka z MPD pod kątem analizy chodu

  • Termin: 
  • Czas trwania: 2 dni
  • Miejsce: Szczecin
  • Instruktor szkolenia: Beata Wnuk - Pracuje w Paley European Institutew Warszawie. Fizjoterapeuta, terapeuta zajęciowy, instruktor sportu osób niepełnosprawnych. Asystent NDT Bobath. Asystent IPNFA. Odbyła staż w Szpitalu Uniwersyteckim w Leuven, Pellenber. Uczestniczka w wielu warsztatach, konferencjach i szkoleniach związanych z tematyką neurologiczną. Organizacja i prowadzenie kursów, szkoleń, warsztatów dla fizjoterapeutów. Tłumacz na wielu kursach, szkoleniach, warsztatach i konferencjach. Ponad 12 lat doświadczenia w różnych ośrodkach związanych z rehabilitacją neurologiczną dzieci i dorosłych: Centrum Intensywnej Terapii Olinek, Klinika Budzik, VIGO-Ortho Polska.

Program szkolenia:

  • badanie kliniczne zgodne z ICF (na poziomie struktury i funkcji, aktywności i partycypacji)
  • praktyczne zastosowanie analizy chodu
  • wykorzystanie danych z analizy chodu w terapii
  • ustalanie celów terapii i planowanie procesu terapeutycznego
  • możliwości zaopatrzenia ortotycznego kkd i T

Forma zajęć:

Zajęcia będą prowadzone w formie wykładu, video-analizy, problem solving (praca na sobie) oraz praktycznej pracy z pacjentem.

 

Cena: 850 zł